Bioresonantie

Bio-resonantie is gebaseerd op Bio-energetica. Bio-energetica gaat uit van energetische stromen en trillingen in het lichaam. Bij een gezond lichaam zullen deze trillingen ongestoord hun werk doen en het lichaam in balans houden. Maar bij een verstoring door welke oorzaak dan ook, kunnen de trillingen ontregeld worden waardoor er blokkades ontstaan, die voor klachten kunnen zorgen. Als de blokkade lang duurt en niet wordt opgelost, verdiept het zich en is er een grotere kans op ziekte.

  • Elk mens heeft een bio-energetisch veld in en om het lichaam. Energie is onzichtbaar en bio resonantie heeft het vermogen om dit te vertalen naar zichtbare informatie. Energie uit zich in frequenties en golfpatronen, die voor veel mensen mysterieus lijken, want je kunt ze niet zien. Om een voorbeeld te geven hoe dat kan werken nemen we een spons waar water op gegoten wordt. Eerst neemt de spons het water op, maar na een tijdje lekt het water door de spons heen. De cellen van een lichaam zijn net als sponzen. Zij houden naast water ook energie vast. Gezonde cellen kunnen meer energie vasthouden dan ongezonde cellen. Door het meten van de tijd die nodig is om energie door de cellen te sturen, kun je vaststellen of cellen gezond zijn, leeg of gestrest. Cellen in het lichaam zijn altijd bezig met energie-uitwisseling: als een soort pomp die in- en uitpompt. Deze beweging van energie is een cyclus van vullen en loslaten, bij een natuurlijke en gezonde organisatie van het lichaam heeft het karakteristieke frequenties.
  • De behandeling is erop gericht blokkades op te sporen, het lichaam te ontgiften, het herstellen van de darmflora, het bevorderen van de spijsvertering, het in balans brengen van het immuunsysteem, het testen van alles wat het lichaam belast en te zoeken wat het lichaam nodig heeft om weer in balans te komen. Er worden individuele testen gedaan om uit te zoeken wat de ziekmakende verstoringen zijn in het lichaam en daarnaast worden er testen gedaan op voedings-intoleranties, vitamines, mineralen, hormoonspiegels en meer. Deze holistische aanpak richt zich op het activeren van het zelf genezend vermogen.
  • Na de behandeling worden de frequenties overgezet op een homeopathische remedie, die gemaakt wordt op basis van individuele frequenties die nodig zijn om het immuunsysteem te herstellen en in balans te brengen. De remedie is op basis van water en alcohol en bevat balancerende frequenties die voor iedereen weer verschillend zijn. Gedurende een aantal weken dienen de druppels ingenomen worden. Water is een informatiedrager en heeft een geheugen.

Ik gebruik voor de diagnose het Rathera apparaat van Piet Romein en de Introspect. Bij de rathera hou je in de ene hand een metalen cilinder en op de andere hand zet ik een meetpen. Dit is een pijnloos proces. De Introspect zit op een laptop aangesloten en de client krijgt een koptelefoon op.

De behandeling kan bestaan uit homeopathische druppels, voedingsadviezen en supplementen advies. Daarnaast zet ik vaak frequentie therapie in door middel van het gebruik van de Spooky2. Dit is een Rife frequentie apparaat die door middel van een plasma lamp frequenties genereert. Gelijktijdig bied ik dan de biofotonen therapie lamp aan.